A downloadable game

Projekts autors un izpildītājs: Arvis Magone (Mentors)
Diemžēl citu dalībnieku, komandas biedru nav!

Spēles vadība: WASD + RMB.
WASD - vadība vertikāli un horizontāli.
RMB - Šaušana.
ESC - Lai atvērtu galveno izvēlni spēles laikā.
Atrodamas šādas opcijas:
- Play - lai uzsāktu spēli no sākuma.
- Exit - lai izietu no spēles.
- On / Off - Opcija priekš Y ass. Lai Invertotu vertikālo WS taustiņu virzienu.

Projektā ir izmantoti visi paša taisīti 3D asseti.

Lietas  ko neizdevās, bet vēlējos paveikt.
- Dzīvības sistēma, no sadursmes spēlētājs gūst bojājumus un iet bojā.
- Ieroču daudzveidību, raķetes, lāzeri u.t.t.
- Vairāk pretinieku,  kas cenšas spēlētāju nelikvidēt.
- Izveidot kosmosa staciju, pie planētas.
- Nobeiguma skats, spēlētājam beidzot spēles sesiju. Sinemātiska aina, kuģis ielido kosmosa stacijas angārā.
- Skaņa un daudz vairāk efektu.

Install instructions

Spēle paredzēta spēlēt uz Windows sistēmas.
1. Lejupielādēt.
2. Atarhivēt.
3. Dubultais klikšķis uz spēles palaišanas .exe failu.

Lai labi spēlējas! 

Download

Download
EndlesRuner_inSpace_vsz2020_v01.zip 21 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.